Julegrantenning

Onarheim Kulturkyrkje Onarheim,Hordaland,Norge
Gratis

Årsmøte i Onarheim vassverk SA

Onarheim Skule Hordaland,Norge

Det vert halde årsmøte i Onarheim vassverk SA laurdag 1.april. 2017 kl. 16.00 på Onarheim skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Val av møteleiar, referent og 2 medlemmer til å skriva under møteboka Sak 3: Årsmelding Sak 4: Revidert rekneskap Sak 5: Val Sak 7: Fastsetting av vassavgift Sak 8: Fastsetje godtgjersle […]

Onarheim IL O-LØP 2.ranking

O-LØP 2.ranking tysdag 25/4, start kl. 17.30-18.30 ved Skjeljavikskrysset, merka frå Hodnanes, 2,5 km nord for Hodnanes Ferjekai, 5 km sør for Onarheim. Ca 5 min. til start!

Opning av OnarTun

OnarTun Onarheimsvegen 317,Onarheim,Hordaland,Norge

Til alle som har venta i spaning på kor tid OnarTun skal opna. No skjer det! Torsdag 22. juni klokka 12 opnar dørene, og kl. 17 blir det snorklypping og opningsseremoni med kulturelle innslag av Onarheim Musikklag og kulturskuleelevar. Etterpå blir det kaffe og kake. Alle velkomne!

Blåbærhaugen opp

Alsaker Brygge Flakkavågsvegen 12,Onarheim,Hordaland,Norge