Ledige leilegheiter

Bu stilfullt på OnarTun

Vil du bu sentralt på Onarheim og leiga leilegheit for kortare eller lengre periodar? Jensaståva, Vermundståva, Brynjelståva og Rasmusståva er oppkalla etter tradisjonsrike gardar på Onarheim. I desse stovene blir det 15 større leilegheiter og seks små. Nokre av dei med takterrasse og flott utsikt over Onarheimsfjorden!

 

På OnarTun får du:

Nøkkelferdige leilegheiter av ulike storleikar. Frå 24 til 134 rutemeter.

Høg standard på inventar og innreiing.

Ekte utsikt over Onarheimsfjorden.

Treningssenter, daglegvarebutikk, frisør og møteplass i underetasjen.

Parkeringsplass med el-bil lading utanfor, samt drivstoffanlegg.

Skule og barnehage like ved.

Gangavstand til båthamn.

Variert og flott turterreng.

Høve til å leiga rom for overnatting på kort og lengre sikt.

Reisetida til Leirvik er 30 minutt, til Os 60 minutt og til Bergen 90 minutt.

Kontaktperson for leige av leilegheiter:

Lea Rehling Qvistgaard, mobil: 96 09 44 09 epost: lea.qvistgaard@fjordbruk.no

Ilustrasjon over utvalde leilegheiter, avvik kan forekoma. 

Illustrasjon: Arkitekt Lars J. Berge