Onarheimsavtalen

Meidell AS ynskjer at fleire buset seg i Onarheim Skulekrins.

Meidell AS tilbyr tilleggssikkerheit for bustadlån via Tysnes Sparebank for personar inntil 45 år, som ynskjer å byggja hus eller kjøpa bustad i Onarheim Skulekrins.

Dette kan vera med å bidra til å nå dagens eigenkapitalkrav for å byggja hus eller kjøpa seg bustad.

For meir info kontakt Tysnes Sparebank

Gunnar Hansen, 971 53 089

Elise Kristiansen Lande, 950 34 280