Onarheim musikklag

Onarheim musikklag, basar 28. oktober 2012

Onarheim musikklag, basar 28. oktober 2012

Onarheim musikklag vart stifta i 1954 og er eit generasjonskorps. Det vil seie at det er eit korps for folk frå 2.års aspirant (11-12 års alder) og oppover. Dirigent er Nick Hughes.

Medlemmar: 15
Aspirantar: 7

Styre
Leiar: Magne Storesætre (på val i 2017)
Nestleiar: Beate Storesætre (på val i 2018)
Vidar Storesætre (på val i 2017)
Anna Margrete Huglen (på val i 2018)
Veronica Lyngstad Skaten

1.Vara:Kjersti Marita Skaten
2. Vara: Bjarne Nygård
Kasserar: Audun Magnussen

Kontaktperson (korps)
Magne Storesætre
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.»>magne.storesaetre@haugnett.no

Medlemmskontigent
300 kr, og 150 kr for påfølgjande medlemmar i familien årleg.

Me arrangerer :
Bassarar
Bingo
Julekonsert

Andre aktivitetar:
Korpset har dei siste åra teke del i Hordablesten.
Me spelar på ulike arrangement i bygda, og tek del i ulike typar dugnadsarbeid
i samband med konsertar og tilstellingar i bygda.
Korpset spelar på 17. mai og på julafta.
Korpset tek del i tv-aksjonsgudsteneste i oktober.

Øvingstider
Korps: Kvar onsdag kl. 19.00-21.00 på Onarheim skule, biblioteket.
Aspirantar: Kvar onsdag kl. 18.00-19.00 på Onarheim skule, biblioteket.

Ei endring i korpsinformasjon:
Øving aspirantar: Onarheim Skule har opplæring på brassinstrument for elevar i musikkopplæringa i skulen. Elevar får tilbod om vidare opplæring i Onarheim Musikklag.