Onarheim Sokneråd

Styre:

Valde for perioden 1. oktober 2011/31.desember 2013
Leiar: Magne Storesætre
Kasserar: Grethe Barmen
Styremedlem: Turid Pollestad, Solfrid M. J. Bakke, Leif Magne Hovland, Åshild Matre, Renee Kristin Bondevik (1. vara)

Kontakt:

Magne Storesætre:
Tlf.: 53 43 41 62 / 93053058
E – post: magne.storesaetre@haugnett.no
Grethe Barmen:
Tlf.: 95277191
E-post: grethebarmen@hotmail.com
Om sokneråda og fellesråd:
https://www.tysnes.kommune.no/default.asp?PageID=181
Om kyrkjene:
https://www.tysnes.kommune.no/default.asp?PageID=135
Om kyrkjegardane :
https://www.tysnes.kommune.no/default.asp?PageID=184