Tysnes bondekvinnelag

Tysnestrøya

Tysnestrøya

Styret:

Leiar: Gunnvor Solheim
Nestleiar: Eli Totland
Skrivar: Olaug Johansen
Kasserar: Gunnlaug Skår
Studieleiar: Jorunn S. Bjordal
Styremedlem: Anne Sofie Epland, Eva Fjellhaugen

Kontakt:

Gunnvor Solheim:
Tlf.: 53 43 40 14
Jorunn S. Bjordal
Tlf.: 53 43 14 16
Medlemskontingent
550,- per år. Då følgjer bladet «Bygdekvinner» med.

Møteplan Våren 2013:

Søndag 24. februar kl. 19.30 – Tysneshallen
Tema: Mannekengoppvisning- vårmotar, ting til hus og heim. Sal av Kaffi og Kaker. Vervekampanje
Måndag 18. mars kl. 20.00 – Flatråker
Vitjing av Huglo bygdekvinnelag
Måndag 22. april kl. 19.30- Lunde
Tema: Gartnar Ingrid Lunde fortel om stell av roser og andre hagevekster
Måndag 27. mai kl. 19.00- Onarheim, møtes på Solheim
Tur til Solheimsdalen
Måndag 3. juni kl. 19.30- Laukhamar fritid
Avslutning for året
+ Tur med omvisning på Sunnhordland Folkemuseum ein gong i mai

Alle som har interesse for det bondekvinnelaget arbeidar for, kan bli medlem av laget. Me vil gjerne ha nye medlemmar med oss. Unge som eldre, inga aldersgrense.

http://bygdekvinnelaget.no/