Tysnes Musélag

Seløystova

Seløystova

Om Tysnes Musélag

Tysnes Musélag har som formål å ta vare på og skipa til aktivitet i Seløystova, og ta hand om laget sine eigedelar. Det gjeld mellom anna Heggelandshusa, Seløystova og gamle ting som har vore gjeve i gåve til laget gjennom åra. Laget samarbeider med Sunnhordland Museum og lag og organisasjonar i kommunen.

Styre:

Leiar: Jan Spjældnes
Kasserar: Nils Kåre Myklebust
Styremedlem: Johannes Særsten, Olav Skjellevik og Vidar Storesætre
Vara: Målfrid Merchant Sunde og Eli Borge
Kontakt:
Jan Spjældnes
Tlf.: 91 79 26 42
E- post: j-spjel@online.no

Utleige:

Stova kan leigast ut til private og lag og organisasjonar etter avtale. Kontaktperson for utleige er Jan Spjældnes

Medlemsavgift:

100 kr.
Kontonummer: 35254500788

Møtestad:

Seløystova.

http://www.sunnhordland.museum.no/side.aspx?nr=203