Uren Luren 4H

Frå haustfest 21. oktober 2012

Frå haustfest 21. oktober 2012

Styre:

Lars Kristoffer Meidell Alsaker, lise@alsakershus.no, 99210112 (Leiar)
Camilla Matre Rosseland (Nestleiar)
Maria Andronikidu (Skrivar)
Anna Haaland Haugsgjerd (Kasserar)
Anny Souza Ferreira (Styremedlem)
Sverre Alvær Lie (Styremedlem)

Kontaktar:

Leiar: Lars Kristoffer Meidell Alsaker
E-post: lise@alsakershus.no
Tlf.: 99 21 01 12
Vaksen rådgjevar: Åshild Matre
E-post: gunnaraashild@msn.com
Tlf.: 92 28 97 18

Medlemsavgift:

450,- for hovudmedlem og 250,- for sysken.

Døme på aktivitetar:

  • Haustfest med utstilling
  • Leir
  • Blåtur
  • 4H dagen
  • Julemøte
  • Skøytetur

Møtestad:

Onarheim skule. Det vert halde møte ein gong i månaden.

Smieloftet på Årbakka

Aldersgruppe:

Om lag 10-18 år.

http://www.4h.no/