Ymse

Omkøyring ved OnarTun

20.01.17 blir vegen forbi OnarTun lagt om! Det blir ei lita omkøyring inn på den framtidige parkeringsplassen framfor OnarTun, og trafikken kan difor passera heilt fint. Omkøyringa vil gjelda fram til ny veg står ferdig ut på vinteren, melder entreprenør Tysnes Maskin AS

Ymse

Oppstart av anleggsarbeid knytt til bustadfelt i henningshagen

Me vil med dette informere om oppstart av anleggsarbeid for det nye bustadfeltet i Henningshagen. Prosjektet er eit samarbeid mellom Tysnes Kommune og OnarBu AS. Tysnes Kommune er byggherre for prosjektet. Anleggsarbeidet vil starte opp no i veke 45 og vare til Juli 2016. I denne perioden skal det mellom anna gjennomførast mykje graving og […]