Ymse

Omkøyring ved OnarTun

20.01.17 blir vegen forbi OnarTun lagt om! Det blir ei lita omkøyring inn på den framtidige parkeringsplassen framfor OnarTun, og trafikken kan difor passera heilt fint. Omkøyringa vil gjelda fram […]